Kokiu būdu teikiamos mūsų užsakymo internetu paslaugos ?

Mailius.lt paslaugos

„Mailius.lt“ reiškia UAB „Trofėjas“, ribotos atsakomybės įmonę, veikiančią pagal Lietuvos įstatymus. Jos biuro adresas yra Žalgirio g. 108, LT09300, Vilnius, Lietuva.

Mailius.lt teikia užsakymo internetu paslaugas, kuriomis naudodamiesi žuvininkystės ūkiai ar kitos įmonės ir kiti teikėjai (toliau - „Įžuvinimo medžiagos teikėjai“) gali siūlyti savo produktus ar(ir) paslaugas, o svetainės lankytojai – atlikti užsakymus.

UAB „Trofėjas“ pati neteikia svetainėje „www.mailius.lt“ siūlomų įžuvinimo prekų ar(ir) paslaugų ir neparduoda įžuvinimo medžiagos.

Kai atliekate užsakymą svetainėje „www.mailius.lt“, sudarote tiesioginę susaistančią sutartį su Įžuvinimo medžiagos teikėju, pas kurį įžuvinimo medžiagą užsakėte. Mailius.lt perduoda jūsų užsakymo duomenis atitinkamiems Įžuvinimo medžiagos teikėjams ir atsiunčia jums patvirtinimo el. laišką Įžuvinimo medžiagos teikėjo vardu.

Mūsų užsakymo paslaugos vartotojams teikiamos nemokamai.

Mailius.lt klientui netaiko jokių užsakymo, atšaukimo ar jokių kitų su jų užsakymu susijusių mokesčių ir neatlieka jokių mokėjimų. Mokėjimą nuskaičiuoja Įžuvinimo medžiagos teikėjas.

Įžuvinimo medžiagos teikėjai

Įžuvinimo medžiagos teikėjai, kuriems leidžiama siūlyti savo produktus ar(ir) paslaugas ir kurių pasiūlymai rodomi svetainėje „www.mailius.lt“, yra sutartį su Mailius.lt sudarę profesionalai.

Įžuvinimo medžiagos teikėjui pažeidus sutartyje su Mailius.lt nurodytus įsipareigojimus registracija svetainėje gali būti panaikinta.

Baigtumas

Svetainėje „www.mailius.lt“ užsakytini produktai ar(ir) paslaugos negali būti baigtinės.

Mailius.lt nesiūlo panašių produktų ir paslaugų, kurias teikia profesionalai ir neprofesionalai, neturintys sutartinių santykių su Mailius.lt.

Įžuvinimo medžiagos teikėjai svetainėje „www.mailius.lt“ gali siūlyti ne visą įžuvinimo medžiagos asortimentą.

Pagrindiniame svetainės „www.mailius.lt“ puslapyje, viršuje, nurodyta, kokį kiekį įžuvinimo medžiagos vienetais galima užsakyti svetainėje.

Atnaujinta informacija

Visą svetainėje „www.mailius.lt“ esančią informaciją apie įžuvinimo medžiagą pateikė Įžuvinimo medžiagos teikėjai, kurie naudodami savo prisijungimo paskyrą atnaujina kainas, kiekius, informaciją, prieinamumą ir asortimentą savo nuožiūra ir norimu dažnumu.

Kainos

Svetainėje rodomas kainas nustato Įžuvinimo medžiagos teikėjai.

Įžuvinimo medžiagos kainos nurodytos vienetui, kilogramui ar pakuotei.
Dažnu atveju prie įžuvinimo medžiagos kainos pridedamas ir pakuotės su deguonimi mokestis.

Ginčų sprendimo būdas

Tarp Įžuvinimo medžiagos teikėjo ir kliento sudaroma sutartis. Todėl bet kokios pretenzijos dėl įžuvinimo medžiagos ar(ir) paslaugos teikimo bus persiųstos Įžuvinimo medžiagos teikėjui.

Jei kitaip nenurodoma pagal viešąją tvarką, bet kokie dėl mūsų teikiamų paslaugų ar bendrųjų nuostatų kylantys ginčai bus perduoti atitinkamoms jurisdikcijoms Vilniuje, Lietuvoje.